Střední Čechy obklopují hlavní město Prahu a jsou oblíbenou destinací všech návštěvníků, kteří chtějí navštívit místní přírodu a památky. Po Středních Čechách naleznete památky doslova na každém kroku. Známé hrady a zámky jsou připraveny Vás uvítat. V jejich okolí je k dispozici hustá síť turistických tras, cyklotras, restaurací a ubytovacích zařízení. Střední Čechy jsou i ideálním místem pro relaxaci a odpočinek. Bazény a koupaliště lákají ke své návštěvě. Vydejte se s námi do této zajímavé oblasti.

město Kutná Hora

Toto nádherné středověké české město je opravdovou pokladnicí barokní architektury, která skrývá více než 300 památkově chráněných církevních i světských staveb. Její jádro je chráněnou městskou památkovou rezervací, zapsanou do seznamu památek kulturního dědictví lidstva UNESCO a je po zásluze každoročním cílem velikého množství návštěvníků ze všech koutů světa.
Jeho historie se odvíjí od konce 13.století, kdy byly nad říčkou Vrchlicí objeveny nevídaně bohaté žíly stříbrné rudy, které učinily z českých králů jedny z nejbohatších panovníků v Evropě a umožnily mezi štolami vybudování výstavného královského horního města.
Vznikl zde královský Vlašský dvůr s mincovnou, urburou a obytným palácem s kaplí, kde byl Vladislav Jagellonský zvolen českým králem a také se zde razil český groš (1300-1547), jedno z nejlepších platidel středověku.

více ...


Naprosto výjimečnou stavbou je gotický chrám sv. Barbory, který je druhou nejvýznačnější a nejcennější církevní stavbou v České republice. Byla budována od roku 1388, konečnou podobu získala na přelomu 15. a 16.století, kdy se na úpravách podíleli Matěj Rejsek a Benedikt Ried.
Dalšími místy, které nemůžete minout je Hrádek, původně gotická tvrz přestavěná a upravená na sídlo patriciů, gotické kostely sv. Jakuba a kostel Panny Marie Na náměti, v němž je pohřben Petr Brandl, český barokní malíř. Z církevních staveb nelze opomenout jezuitskou kolej s galerií soch, klášter voršilek od Dienzenhofera se stálou expozicí, kostel sv. Jana Nepomuckého a také areál bývalého cisterciáckého kláštera v Sedleci, s klášterním chrámem přestavěným v letech 1700-1707 Janem Blažejem Santinim.
Na Rejskově náměstí můžete obdivovat gotickou kašnu i množství měšťanských domů včetně "Kamenného", ve kterém sídlí městské muzeum. To není jediné. Za vidění stojí rozhodně i České muzeum stříbra s prohlídkou středověkého stříbrného dolu, Muzeum tabáku a kostnice v hřbitovním kostele Všech svatých.
Samozřejmostí je velké množství ubytovacích prostor, kaváren, hotelů, čajoven, vináren i vinoték, které spolu s historií zaručují dokonalý zážitek.

méně ...

Katedrála sv. Barbory

Naprosto výjimečnou stavbou je gotický chrám sv. Barbory, který je druhou nejvýznačnější a nejcennější církevní stavbou v České republice. Byla budována od roku 1388, konečnou podobu získala na přelomu 15. a 16.století, kdy se na úpravách podíleli Matěj Rejsek a Benedikt Ried.

Zámek Konopiště

Středočeský zámek Konopiště původem rodu Benešoviců najdete na Benešovsku cca 40 km jihovýchodně od Prahy. Byl vystavěn Tobiášem z Benešova podle francouzského vzoru, později byl převzat rodem Šternberků. Zámek má padací most, čtyři brány, parkán a válcové věže. Konopiště je známo jako hlavní a poslední sídlo rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, dědici trůnu Rakousko-Uherské říše. Okolí zámku přeměnil v krajinářský park a založil Růžovou zahradu se skleníky, jejíž součástí je ještě památná Křížová cesta. Zde můžete navštívit Svatojiřské muzeum a zdejší hradní medvědy.

Zámecké zahrady Konopiště

Máte rádi pohádky? Nechte se zlákat líbeznými zahradami při zámku Konopiště, jejichž vznik se datuje od roku 1906, kdy zde rostlo více než 8000 růží. V 60. letech minulého století zahrady prošly rekultivací a dnes nabízí návštěvníkům místo k relaxaci či k romantickým procházkám. Mezi zajímavosti patří Neptunova kašna, Antoniův sloup, či sochy Herkula a Atlase. Celkem zde roste více než 200 druhů stromů a keřů, čímž se areál řadí k dendrologicky nejcennějším v republice. Celý park je navíc bezbariérový.

Hrad Křivoklát

V rakovnickém okrese středních Čech se zrodila další éra středověkých knížat a králů. Byl zde vystavěn gotický hrad v okrese Rakovník. Byl vybudován za účelem královské lovecké stanice. Poslední šlechtici tu obývali Fürstenberkové, kteří nechali zrekonstruovat Královnino křídlo se vzácnou knihovnou, kde uvidíte zdobené prvotisky knih. Hrad Křivoklát byl vyhlášen také jako vyhlášené státní vězení. Můžete využít prohlídkové trasy a kulturní akce, kde můžete vidět řezbářské práce přímo pod rukama mistrů. V místě se nachází též obřadní síň.

Hrad Karlštejn – Král mezi hrady

je nejnavštěvovanějším českým hradem, právě pro své výsadní postavení, neopakovatelnou atmosféru, historii a také zajímavé stupňovité řešení.

Tento gotický hrad byl založen českým králem a římským císařem Karlem IV. jako pevnost pro uložení říšských korunovačních klenotů, písemností a svatých relikvií a právě z důvodu bezpečnosti byl vystavěn nad levým břehem Berounky, mimo hlavních cest. Stavbu zahájil v roce 1348 Matyáš z Arrasu, dokončena byla Petrem Parléřem v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže. Hrad prodělal několik stavebních úprav a v 19. století prošel kompletní obnovou, která mu dala současnou podobu. Dominantou hradu je do dálky se vypínající Velká věž, nejcennější památkou gotická Kaple sv. Kříže, jejíž stěny jsou obloženy drahými kameny a 127 obrazy od mistra Theodorika, které jsou největším souborem gotických deskových obrazů na světě. Kaple je chráněna čtvery dveřmi s devatenácti zámky, byla otevírána jen významným lidem a císař do ní vstupoval bosý.

více ...

 

Za zmínku stojí i 81 metrů hluboká cisterna na vodu, která je umístěna na nádvoří se studniční věží, na jejíž roubení si chodí sedat místní Bílá paní – první žena Karla IV. paní Blanka z Valois, která pak prochází podhradím a navštěvuje stavení, aby se zeptala, jestli jsou všichni doma. Pokud jí obyvatelé přitakají, za odměnu vyvěstí, kdo z nemocných se uzdraví a kdo zemře. Tento majestátní hrad láká své návštěvníky také velkým množstvím kulturních akcí, výstav, nočními prohlídkami hradu, Karlštejnským vinobraním i nabídkou svatebních obřadů v areálu hradu.

(Národní kulturní památka)
(Hradní stezka)
(CHKO Český kras)

méně ...

Hora Říp

Tento proslulý vrchol zná už každý žák základní školy, ale ruku na srdce – kdo z vás může říci, že jej navštívil? Hora Říp se nachází poblíž Roudnice nad Labem, tyčí se do výše 455,2 m n. m. a od r. 2011 je také národní přírodní památkou. Podle pověsti na něj vystoupal praotec Čech a nyní na něj můžete vystoupit i vy. Cestou na vrchol spatříte nádherné bohaté lesy vysázeny již knížetem Lobkowiczem a můžete na vlastní kůži zažít magnetickou anomálii hory – jen zkuste vzít s sebou kompas! Za zmínku také stojí léčivý pramen při úpatí Řípu a rotunda sv. Jiří, kterou rozhodně nesmíte na svých toulkách vlastí vynechat.

Rotunda svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu

Vydali jste se na horu Říp? Národní památky vám nejsou cizí a máte rádi historii nebo byste jednoduše rádi na výlet v hezkém letním dni? Zavítejte prosím do rotundy svatého Jiří a Vojtěcha. První zmínka o této románské stavbě pochází z roku 1126. Kdysi sloužila jako farní kostel, dnes se stala oblíbeným cílem turistů. V rotundě si můžete prohlédnout Památník českého státu, sochu sv. Jiří a spoustu dalších expozic. V neděli před svátkem sv. Jiří se zde každoročně koná tradiční pouť se zábavním a kulturním programem pro celou rodinu.

Hrad Český Šternberk

Na břehu řeky Sázavy se rozkládá hrad Český Šternberk, založen roku 1241. Během 14. a 17. století proběhly rozsáhlé přestavby, počátkem 20. století zde byla zavedena elektřina, voda i ústřední topení. Vydejte se s rodinou na výlet spojený s prohlídkou hradu, kdy si prohlédnete Rytířský sál, salony, knihovnu a mnoho dalších hradních prostor zařízených dle různých stylových období, odrážejících ducha dané doby. Součástí hradu je také hladomorna pocházející z přelomu 15. a 16. století. Podle pověsti je navíc ve skalách pod hradem ukrytý poklad. Najdete jej?

Zřícenina hradu Okoř

Prostranství a přilehlá louka před zříceninou Okoře se stala v jarních a letních měsících místem hudebních Open Air Festivalů a rytířských a šermířských turnajů. Okoř je nejčastěji zobrazovanou hradní zříceninou. Je vyhledávaným místem turistů a cyklistů. Obcí protéká Zákolanský potok. Obec si oblíbil i hudební skladatel Petr Hapka, který zde pobýval. Okoř a její okolí bylo a je dosud hojně navštěvováno trampy
Zřícenina hradu Okoř je od r. 1958 kulturní památkou ČR, nachází se ve stejnojmenné obci cca 15 km od centra Prahy severozápadním směrem, nedaleko Kladna. Hrad byl postaven pod úrovní okolních vrchů na skalnatém výběžku, čímž se liší svou polohou od ostatních hradů, které se stavěly na vyvýšených místech. První zmínka o Okoři se datuje k roku 1359. Zřícenina Okoře byla v minulých desetiletích zrestaurována. V místě se nachází malá restaurace, lze zde zakoupit turistické známky a suvenýry. Návštěvníkům slouží v sezoně hlídané parkoviště. Okoř je dostupná i díky veřejné autobusové dopravě.

Zámek Kačina

Zámek Kačina u Kutné Hory byl postaven počátkem 19. století a patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám naší republiky. Stavba je sídlem Muzea českého venkova zaměřeného na historii a současnost českého zemědělství, potravinářství a venkovského života. Nově si můžete prohlédnout také interaktivní expozici pro děti i dospělé Za strašidlem Rudlou na zámek Kačina nebo muzeum historických kočárků. Pokud rádi vyrážíte za kulturou, každý víkend uvádí zámecké divadlo dobovou hru ze života hraběte Chotka. Na závěr výletu doporučujeme posezení v zámecké kavárně u horké čokolády a výborných domácích zákusků.

Velká Amerika

tento kultovní zatopený vápencový lom u Mořiny je přes 750 m dlouhý, 150 m široký a 70 m hluboký, spolu se svou sestrou Malou Amerikou přezdívaný český Grand Canyon, patří mezi nejkrásnější místa u nás. Je vyhledáván filmaři (byl zde natočen film Limonádový Joe), tuláky, uprchlými vězni, jeskyňáři (labyrint podzemních štol) i milovníky romantiky. Navzdory tomu, že láká k prozkoumání, táboření i koupání, je trvale uzavřen a vstoupit sem tedy můžete jen na vlastní nebezpečí. Neopakovatelný zážitek vám ale přinese i pohled z vyhlídky či pěšin kolem vrcholu, ovšem parkování vám z vlastní zkušenosti doporučujeme jen na vyhrazeném parkovišti. 150m dlouhý lom Malá Amerika, také zvaný Rešná, není jediným lomem v okolí. Naleznete zde i lom Mexiko a Kanada. Všechny tyto čtyři lomy spojují označené turistické cesty.

Hrad Bezděz

Bezděz je jedním z našich nejvýznamnějších hradů, který se nachází na kopci Velký Bezděz poblíž Doks. Jedná se o královský gotický hrad se zachovalým opevněním. Vstup do hradu chránily 4 brány, z nichž 2 stojí samostatně na přístupové cestě k hradu. Hrad byl vybudován v letech 1264 – 1278 českým králem Přemyslem Otakarem II. V roce 1279 zde byl vězněn mladý král Václav II. Po Bitvě na Bílé hoře nechal nový majitel, Albrecht z Valdštejna přistavět opevnění v severní části hradu. V roce 1662 byl hrad přestavěn na klášter a k přístupovou cestě na hrad byly přistavěny kapličky poutní cesty. Na hradě můžeme dodnes obdivovat původní gotické omítky, které jsou patrné na vnějších zdech obrácených k jihu. Z hradu je překrásný výhled na Máchův kraj a přilehlé Máchovo jezero.

Větrný mlýn Vrátno

Větrný Mlýn Vrátno se nachází na návrší mezi Vrátnem a Kluky na Mladoboleslavsku. I přesto, že mlýnu hrozila zkáza, dnes se můžete mlýn nalézt v takřka původním stavu. Kolem roku 2000 byl mlýn opraven, nově omítnut a dnes slouží jako rekreační objekt. Větrný mlýn byl založen v roce 1870 a mlely se v něm zvířecí kosti na kostní moučku, která se používala jako hnojivo. Provoz v mlýně ustal v roce 1923 a od té doby začal postupně chátrat. Ještě na konci 20. století byl v tak žalostném stavu, že nezasvěcený návštěvník stěží rozpoznal původní účel objektu. Památka je dnes sice v soukromém vlastnictví, ale prohládnout si ji můžete z přilehlé cesty. Větrný mlýn je v docházkové vzdálenosti (1,8 km) od železniční stanice Vrátno na trati Mladá Boleslav hl. n. – Mšeno.

Zřícenina hradu Hazmburk

Zřícenina hradu Hazmburk se nachází na vrcholu výrazného čedičového vrcholu, který se strmě zdvíhá z rovinaté krajiny dolního Poohří. V mapách můžeme hrad najít také pod názvem Klapý, což je také název obce nacházející se pod hradem. Zřícenina je už zdálky snadno rozpoznatelná podle dvou charakteristických věží ­ Černé a Bílé. Bílá věž je v současné době přístupná jako vyhlídka. Vidět z ní můžete krajinu dolního Poohří, Polabí i masivní vrcholy Českého Středohoří včetně měst Lovosice, Litoměřice a Libochovice.

Hrad byl patrně založen v polovině 13. století pány z Lichtenburka. Při založení se hrad jmenoval Klapý, ale podle dobové módy hrad dostal německý název Hazmburk. Zajímavostí hradu je neexistence studny, protože hrad se nachází na velmi vysokém a vyprahlém vrcholu. I přesto hrad nebyl dobit ani husity, kteří jej chtěli získat. Zásobování vodou byl prováděno z cisterny, kam byla svedena voda ze všech okapů a byla průběžně k dispozici. Už od 16. století je hrad uváděn jako pustý, ale i tak zde dodnes zůstalo mnoho pozůstatků hradu včetně zbytků opevnění.

Kostel Všech svatých

Sedlec u Kutné hory je světoznámý díky Kostnici a hřbitovnímu kostelu Všech svatých. Jedná se o jednu z nejnavštěvovanějších pozdně gotických památek Středočeského kraje. Kostel byl původně součástí cisterciáckého kláštera. Když v roce 1318 vypukla epidemie moru, bylo zde do podzemní kaple pochováno 30 tisíc zesnulých a pak 10 tisíc obětí husitské války. Požár založen husity dolehl částečně i na tento objekt. Po zastavení činnosti hřbitova byly exhumované kosti skládány do pyramid poloslepým mnichem. Architektem byl Jan Blažej Aichel, jehož goticko-barokní díla jsou i na Seznamu UNESCA.

Karlštejn

Křivoklát

Kutná Hora

Bezděz

Hazmburk

Zámek Kačina

Zřícenina hradu Okoř

Hora Říp

Zámek Konopiště

Větrný mlýn Vrátno

Naše doporučení na zajímavé zážitky v okolí

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Rady a tipy pro výběr ubytování

Rezervujte si ubytování na věrohodných stránkách, které znáte. Za nás můžeme doporučit například booking, pomocí kterého můžete hledat ubytování nalevo.

Ověřte si reputaci ubytovatele, na internetu a rezervačních portálech najdete recenze a názory hostů. Pokud se špatné recenze opakují a lidé si stěžují dokola na to samé, může mít toto opravdu význam.

Seznamte se s podmínkami poskytovatele ubytování. Často mohou být detaily jako snídaně, parkování, druh pokoje, jeho velikost či výhled zásadní pro Váš příjemný pobyt.

Chcete s ubytování poradit? Rádi Vám pomůžeme. Napište nám Vaši představu na info@ceskoaslovensko.cz a rádi Vám doporučíme vhodný hotel či pension a pomůžeme s jeho rezervací a případnou další organizací.