Nádherné hrady a zámky

Navštivte s námi nádherné hrady a zámky v České republice

Státní zámek Telč

Původní hrad byl založen ve 14. století pány z Hradce a svého největšího rozmachu dosáhl (spolu s městem) ve 2. polovině 16. století za Zachariáše z Hradce, bohatého a osvíceného šlechtice, který nechal přestavět a přistavět původní gotický hrad na renesanční sídlo italskými staviteli a umělci. Komplex hradu a zámku tvoří starší gotické stavby (starý palác, zbrojnice, dvě věže), mladší renesanční paláce se sgrafity, dvě kaple, tři nádvoří, hospodářské budovy, pivovar a sladovna. Nejcennějšími, krom nádherné renesanční výzdoby, jsou kazetové stropy a štuky v kapli Všech svatých, sbírky obrazů, zbraní, brnění, Zlatý sál v renesančním severním paláci, Rytířský sál či arkádové ochozy. V zámku je umístěno také Městské muzeum a Galerie Jana Zrzavého a zajímavostí je jistě i to, že se zámek nikdy neprodával, nýbrž se dědil z rodu na rod. Prohlédnout si můžete také zámecký park s nádhernými stromy, dřevinami a skleníkem a jednu z nejstarších renesančních zahrad. V ní můžete i uzavřít sňatek, pokud vám nebude pro tento účel vyhovovat bývalá Zbrojnice nebo prohlídková trasa.

Zámek Červená Lhota

Vodní zámek Červená Lhota, ležící na Jindřichohradecku, stojí na skalnatém ostrůvku uprostřed Zámeckého rybníka a s břehem ho spojuje jen úzký kamenný most, který nahradil původní padací. Pro tuto svou mimořádně romantickou polohu, byl českými filmaři pasován na nejoblíbenější zámek, ve kterém bylo natočena snad nejvíce pohádek a filmů, včetně Svateb pana Voka. Přestavěn byl v polovině 16. renesančního století, z původně gotické tvrze ze 14.století, rodem Kábů z Rybňan a o něco později získal i svou typickou červenou barvu, se kterou se pojí nejméně dvě pověsti. Ta zajímavější vypráví o dceři majitele zámku, která se rozhodla vzdorovat Bohu a ve vzteku vyhodila rodový kříž do vody. V tu chvíli se prý zjevil čert, který předtím, než nehodnou dívku odnesl do pekla, namaloval na zeď její krví znamení kříže. To pak nešlo žádným způsobem odstranit a jedinou možností, jak se ho zbavit, bylo přemalovat celý zámek červenou barvou.

více ...

Samotná zámecká stavba má čtyři křídla, která uzavírají malé nádvoří. V hlavní expozici uvidíte byt posledních majitelů, kterými byli Schönburg­ Hartensteinové, v další expozici podkrovní šlechtické pokoje z doby monarchie (v obou se představuje bohatá sbírka historického nábytku a uměleckých předmětů) a zajímavou sklepní expozici, která přiblíží původní gotickou stavbu. Zámek si můžete prohlédnout také z lodičky a cesty kolem rybníka nebo navštívit nedaleký park s renesanční funkční kaplí Nejsvětější Trojice s původními malbami symbolizujícími nebeský Jeruzalém a se zajímavým dřevěným stropem. A na závěr byste neměli vynechat ani vykoupání v některém z rybníků blízké třeboňsko­jindřichohradecké rybníkářské oblasti.

méně ...

Zámek a hrad Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov je druhým největším hradním areálem u nás a jeho historie se píše již od roku 1250, kdy si zde vybudoval své sídlo rod Vítkovců – páni z Krumlova. Po nich převzali sídlo jejich příbuzní Rožumberkové a s nimi se i pojí největší rozkvět a rozmach Českého Krumlova a přestavba hradu na honosný renesanční zámek v 16.století. Zámek byl postupem času barokně upraven a rozšířen také o divadlo a park (17. a 18. století za Eggenberků a Schwarzenberků) a v roce 1950 se stal majetkem Českého státu.

Samotný komplex tvoří budovy Dolního a Horního hradu, pět nádvoří a předhradí, na tři sta sálů a komnat s nádhernou výzdobou a historickým zařízením, včetně hradního přikopu s medvědy. V současné době jsou zpřístupněny dvě prohlídkové trasy, expozice Hradního muzea, válcová věž s ochozem, zámecké lapidarium, barokní divadlo a také výstavní ateliery a galerie. Na závěr doporučujeme i procházku po několikapatrovém mostě nazvaným Na Plášti, po kterém dojdete až k divadlu a parku s letohrádkem Bellarie.

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Nejstarší rodové sídlo Rožmberků se vypíná na ostrohu nad malebným městečkem Rožmberkem nad řekou Vltavou, která ho ze tří stran obtéká. Výstavný hrad byl založen ve 13. století buď Vítkem z Prčice nebo jeho synem Vokem z Rožmberka a je komplexem novějšího hradu Dolního (později přestavěného na zámek) a původního Horního, který v roce 1522 vyhořel. Z něj zbyla prakticky pouze válcová věž Jakobínka a obytnou částí se tak stal Dolní hrad ze 14. století. V 16. století k němu bylo přistavěno renesanční křídlo s branou a v polovině 19.století byl přestavěn v romantickém novogotickém stylu.
Historie hradu je osudově spjata se dvěma slavnými rody. Rod Vítkovců později Rožmberků ho vlastnil až do svého vymření, tedy do roku 1611. V roce 1619 hrad připadl císařskému veliteli ze šlechtického rodu Buquoyů a v jejich držení pak zůstal až do konce druhé světové války v roce 1945.

více ...

Nejvýznamněji se zde podepsal Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814-1883), který byl velkým sběratelem umění i historických předmětů a rozhodl se zámek přebudovat a vybudovat zde rodové muzeum.
Ve dvou prohlídkových trasách si můžete prohlédnout Buquoyské sbírky, soukromé pokoje a Anglickou věž s nádhernou vyhlídkou a modelem hradu. Ve sbírkách i pokojích můžete obdivovat cenné obrazy například z rukou K.Škréty nebo J. Kupeckého, Rytířský sál, zbrojnici, dřevěné schodiště a především portrét paní Perchty z Rožmberka, která se zde, jako na většině sídel pánů erbu růže, zjevuje. Prohlídku doporučuji zakončit ukázkou tortury ve sklepní Katovně, kde se zároveň nachází i expozice hrdelního soudnictví.
V městečku se dochoval hodnotný gotický kostel, měšťanské domy s gotickými jádry a také část hradeb ze 14. století.

méně ...

Zámek Hluboká nad Vltavou

Tento kouzelný, romantický zámek je skutečným malým kouskem Anglie v Čechách. Tento původně gotický hrad ze 13. století založený českým králem Václavem I. se stal v roce 1660 majetkem rodu Schwarzenberků. Ti ho vlastnili až do roku 1940, kdy byl zabrán gestapem. V letech 1839-1871 byl Schwarzenberky přestavěn v duchu romantické gotiky podle vzoru anglického zámku ve Windsoru. Prací byl pověřen vídeňský architekt Franz Beer, který se rozhodl zachovat půdorys, ale zcela změnit vnější vzhled zámku. Ten tak získal jedenáct věží a bašt s cimbuřím, arkýře, portály, ochozy, balkony a chrliče vody.
Téměř stočtyřicet zámeckých místností je vybaveno v novogotickém, renesenačním či rokokovém stylu. Prohlédnout si můžete reprezentační sály, soukromé pokoje, kuchyni i věž s cimbuřím, vysokou 52 metrů. Místnosti jsou vyzdobeny krásnými řezbami, kazetovými stropy, křišťálovými lustry, cennými obrazy i sbírkami stříbra a porcelánu.

více ...

V bývalé jízdárně a stájích můžete navštívit Alšovu jihočeskou galerii, venku obdivovat francouzskou zahradu a rozlehlý park. Na nedaleké Pokutní louce stojí Závišův kámen, který označuje místo, kde byl v roce 1290 sťat Záviš z Falkenštejna. Na dohled je vidět rozsáhlý barokní zámek Ohrada Schwarzenberky využívaný hlavně v období honů. Dnes je v něm umístěna lovecká expozice a malá ZOO zaměřená především na českou a evropskou faunu a ohrožená zvířata.
Pro svou atmosféru i malebné okolí je areál častým cílem všech, kteří se rozhodli vstoupit do manželství. Zámek je otevřený celoročně a já doporučuji návštěvu v zimě, zasněžená Hluboká je totiž snová.

méně ...

Zámek a hrad Jindřichův Hradec

Jeho historie a osud jsou pevně spojeny s historií a osudem města. Byl vystavěn Jindřichem z Hradce na místě staršího slovanského sídliště a jeho bezpečí chránily v minulosti pevné hradby, ze kterých se dnes bohužel zachovaly už jen malé části a jediná ze tří bran – Nežárecká. Areál hradu a zámku se rozkládá na tři a půl hektarech, nabízí tři prohlídkové trasy a návštěvu třicet dva metrů vysoké Černé věže ze 13. století, s vyhlídkou na město a černou kuchyní, jednou z nejstarších a nejdochovanějších u nás. V té, podle pověsti, vařila paní Perchta o Zeleném čtvrtku sladkou kaši pro chudé poddané. Tato nejslavnější Bílá paní rožmberská žila v letech 1429­ - 1476 a dnes svůj pobyt neomezuje jen na Jindřichův Hradec, ale zjevuje se i v dalších sídlech Vítkovců, především Rožmberků a pánů z Hradce.

více ...

Zámecký komplex tvoří rozsáhlý soubor budov, obklopující tři nádvoří. Nejstarším je, spolu s Černou hladomornou. gotický palác s kaplí a mohutnou věží, který byl za renesance rozšířen o další objekty, ve kterých se nachází až 320 místností s cennými gotickými malbami a dalšími uměleckými díly. Překrásný je i renesanční zahradní altán – rondel, z let 1591 – 1596. Zámek vystřídal v průběhu staletí i další majitele a komplexní obnovou prošel v letech 1976 1993. Dnes je využíván také k nejrůznějším kulturním akcím, koncertům a svatbám.

méně ...

Hrad Karlštejn – Král mezi hrady

je nejnavštěvovanějším českým hradem, právě pro své výsadní postavení, neopakovatelnou atmosféru, historii a také zajímavé stupňovité řešení.

Tento gotický hrad byl založen českým králem a římským císařem Karlem IV. jako pevnost pro uložení říšských korunovačních klenotů, písemností a svatých relikvií a právě z důvodu bezpečnosti byl vystavěn nad levým břehem Berounky, mimo hlavních cest. Stavbu zahájil v roce 1348 Matyáš z Arrasu, dokončena byla Petrem Parléřem v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže. Hrad prodělal několik stavebních úprav a v 19. století prošel kompletní obnovou, která mu dala současnou podobu. Dominantou hradu je do dálky se vypínající Velká věž, nejcennější památkou gotická Kaple sv. Kříže, jejíž stěny jsou obloženy drahými kameny a 127 obrazy od mistra Theodorika, které jsou největším souborem gotických deskových obrazů na světě. Kaple je chráněna čtvery dveřmi s devatenácti zámky, byla otevírána jen významným lidem a císař do ní vstupoval bosý.

více ...

 

Za zmínku stojí i 81 metrů hluboká cisterna na vodu, která je umístěna na nádvoří se studniční věží, na jejíž roubení si chodí sedat místní Bílá paní – první žena Karla IV. paní Blanka z Valois, která pak prochází podhradím a navštěvuje stavení, aby se zeptala, jestli jsou všichni doma. Pokud jí obyvatelé přitakají, za odměnu vyvěstí, kdo z nemocných se uzdraví a kdo zemře. Tento majestátní hrad láká své návštěvníky také velkým množstvím kulturních akcí, výstav, nočními prohlídkami hradu, Karlštejnským vinobraním i nabídkou svatebních obřadů v areálu hradu.

(Národní kulturní památka)
(Hradní stezka)
(CHKO Český kras)

méně ...

Zámek Orlík

Zavítáte-li na zámek Orlík, čeká Vás též úchvatný výhled na zbudovanou Orlickou přehradu v roce 1961. Nad přehradou se tyčí zámek Orlík, postavený na skalnatém útesu nad řekouVltavou. První zmínka o tomto místě sahá do 13. století, kdy zde stával raně gotický hrad Orlí hnízdo, odtud tedy jeho dnešní název. Do současné podoby byl zámek přestavován v 18.a 19. století.
Zámek patří rodu Schwarzenbergů. Bohatě vybavené interiéry a jedinečné lovecké sbírky a četné trofeje jsou jedinečným dokumentem o majitelích tohoto sídla. V okolí se rozprostírá rozlehlý zámecký park v anglickém stylu, jehož nedílnou součástí jsou již tradičně nádherní pávi. Za zmínku stojí i novogotická rodinná hrobka, kterou naleznete v severní části parku. Zámek je zpřístupněn od dubna do října,včetně státních svátků. Krom běžných prohlídkových tras nabízí zámek Orlík i možnost uspořádání církevních a civilních svatebních obřadů. Nenechte si též ujít tradiční sezónní projížďky parníkem po Orlické přehradě až na zámek Zvíkov. Kotviště parníků najdete vlevo od hlavní přístupové cesty k zámku.

Pražský hrad

symbol české státnosti je tradičním sídlem českých knížat a králů a od roku 1918 i sídlem prezidenta republiky České republiky. Jeho historie se datuje již zhruba od roku 870, kdy se kníže Bořivoj (první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců), rozhodl přemístit své sídlo z Levého Hradce o pár kilometrů proti proudu Vltavy výše a vybudoval hradiště zvané Praha.

Zásadní se pro vzhled i význam hradu, stala přestavba za vlády Karla IV., který z něj vybudoval skutečnou chloubu gotiky a reprezentativní sídlo českých panovníků.

Postupem let a staletí procházel hrad různými úpravami, požárem či drancováním a dalšími přestavbami v různých architektonických stylech. Díky nim vznikl jeho současný vzhled a také největší souvislý hradní komplex na světě, složený z paláců a církevních staveb.

Více

Dominantou Pražského hradu je gotický Chrám sv.Víta, uchovávající za sedmi zámky v korunovační komoře české korunovační klenoty, o nichž je možné, s trochou nadsázky říci, že jsou dražší než celá katedrála. Skutečným zážitkem je krom prohlídky samotné katedrály i podzemí s hrobkou českých králů, základy dvou starších kostelů a také pohled z ochozu Velké věže, vysoké téměř 100m. Mezi další nejvýznačnější památky patří bezesporu Starý královský palác, vlastní sídlo českých knížat a králů; jedno z nejkrásnějších a nejhodnotnějších děl gotického sochařství - plastika sv. Jiří na třetím hradním nádvoří; románská bazilika sv. Jiří; Jiřský klášter, expozice Pražského hradu, Prašná věž, Obrazárna a Jízdárna Pražského hradu se svými expozicemi a výstavami.

 

Zajímavým zážitkem může být i prohlídka reprezentačních prostor v prvním podlaží Nového paláce, které se ovšem zpravidla otevírají jen dvakrát ročně.

Pražský hrad je pro své návštěvníky otevřen celoročně. Obklopuje ho 6 zámeckých zahrad (s renesančním Letohrádkem královny Anny) a vstupuje se do něj několika vstupy, které jsou 24 hodin denně střeženy elitní jednotkou Hradní stráže. Nejvelkolepějším vstupem je vstup branou z Hradčanského náměstí s Arcibiskupským, Toskánským, Schwarzenberským či Martinickým palácem, nedalekou Hradčanskou radnicí a kouzelnými uličkami vedoucími k dalším nádherným objektům a místům, jako jsou Radnické schody, Šternberský palác, Zlatá ulička s věží Daliborkou nebo Nový svět. Vynechat nemůžete ani nejslavnější poutní místo Loretu na Loretánském náměstí se Svatou chýší, poutním kostelem a klenotnicí, to vše nejlépe za zvuku loretánských zvonků.

(Praha, městská čtvrť Hradčany) (Národní kulturní památka)
(památka UNESCO)
(pohled z ochozu Velké věže svatovítského chrámu)

Navazující objekty:

Chrám sv. Víta,
zahrady, Loreta, Belvedér, Nový svět, Zlatá ulička, Daliborka,
Nerudovka, schody, Jelení příkop, paláce zmíněné I nezmíněné a další a další
také České korunovační klenoty

Méně

Vyšehrad

skála nad řekou Vltavou a mystické místo opředené množstvím legend, je areálem parků, historických a duchovních staveb, míst pro kulturní a společenské akce, jedno z nejdůležitějších míst české historie, sídlo prvního českého krále i místo posledního odpočinku slavných. Všichni známe pověst o Libuši, Krokovi, oráči Přemyslovi, Horymírovi a Šemíkovi. Doloženo ovšem je, že knížecí hrad zde vznikl v 1.polovině 10.století, o něco později než Pražský hrad, jako místo střežící vstup do Prahy.

V roce 1067 sem přesídlil kníže Vratislav II., z hradu vytvořil honosné sídlo a založil kostel sv. Petra a Pavla. Ten je dnes dominantou celého Vyšehradu. V průběhu staletí prošel mnoha přestavbami, od gotické přes barokní zpět na gotickou (od r. 1885), která je dílem J. Mockera.

více ...

Interiér a vnitřní zařízení baziliky je secesní a novogotické. Díky předním umělcům té doby zde  můžete shlédnout množství nástěnných maleb, deskových obrazů, fresek a oltářů, v klenotnici si můžete prohlédnout stálou expozici ze sbírek Vyšehradské kapituly a Národního muzea a poslechnout si místní zvonkohru.

Nejstarší vyšehradskou stavbou je románská rotunda sv. Martina z 11.století, která je i nejstarší stavbou tohoto druhu v Praze. Za vlády Josefa II. byla zrušena a objekt byl využíván jako obydlí chudých a skladiště. Upravena byla v roce 1878 a dnes ji zdobí novorománský mramorový oltář.

K prohlídce zvou také Martinské kasematy (dříve nepřístupné), Leopoldova brána, zbytky brány zvané Špička, zbytky románského mostu a gotické strážnice zvané Libušina lázeň, či Čertův sloup v Karlachových sadech. Neméně zajímavá jsou i další místa – Galerie Vyšehrad, sál Gorlice, novogotické Nové děkanství nebo sousoší Přemysla a Libuše ve Vyšehradských sadech od J.V. Myslbeka.

Tradiční zastávkou a místem klidu je Vyšehradský hřbitov se Slavínem – společnou hrobkou našich velikánů. Leží zde přes 600 velkých osobností českého národa a je zároveň i galerií náhrobků, kamenických a sochařských děl.

Informační centrum Špička
(Národní kulurní památka)

méně ...

Hrad Český Šternberk

Na břehu řeky Sázavy se rozkládá hrad Český Šternberk, založen roku 1241. Během 14. a 17. století proběhly rozsáhlé přestavby, počátkem 20. století zde byla zavedena elektřina, voda i ústřední topení. Vydejte se s rodinou na výlet spojený s prohlídkou hradu, kdy si prohlédnete Rytířský sál, salony, knihovnu a mnoho dalších hradních prostor zařízených dle různých stylových období, odrážejících ducha dané doby. Součástí hradu je také hladomorna pocházející z přelomu 15. a 16. století. Podle pověsti je navíc ve skalách pod hradem ukrytý poklad. Najdete jej?

Hrad Křivoklát

V rakovnickém okrese středních Čech se zrodila další éra středověkých knížat a králů. Byl zde vystavěn gotický hrad v okrese Rakovník. Byl vybudován za účelem královské lovecké stanice. Poslední šlechtici tu obývali Fürstenberkové, kteří nechali zrekonstruovat Královnino křídlo se vzácnou knihovnou, kde uvidíte zdobené prvotisky knih. Hrad Křivoklát byl vyhlášen také jako vyhlášené státní vězení. Můžete využít prohlídkové trasy a kulturní akce, kde můžete vidět řezbářské práce přímo pod rukama mistrů. V místě se nachází též obřadní síň.

Hrad Bezděz

Bezděz je jedním z našich nejvýznamnějších hradů, který se nachází na kopci Velký Bezděz poblíž Doks. Jedná se o královský gotický hrad se zachovalým opevněním. Vstup do hradu chránily 4 brány, z nichž 2 stojí samostatně na přístupové cestě k hradu. Hrad byl vybudován v letech 1264 – 1278 českým králem Přemyslem Otakarem II. V roce 1279 zde byl vězněn mladý král Václav II. Po Bitvě na Bílé hoře nechal nový majitel, Albrecht z Valdštejna přistavět opevnění v severní části hradu. V roce 1662 byl hrad přestavěn na klášter a k přístupovou cestě na hrad byly přistavěny kapličky poutní cesty. Na hradě můžeme dodnes obdivovat původní gotické omítky, které jsou patrné na vnějších zdech obrácených k jihu. Z hradu je překrásný výhled na Máchův kraj a přilehlé Máchovo jezero.

Zřícenina hradu Okoř

Prostranství a přilehlá louka před zříceninou Okoře se stala v jarních a letních měsících místem hudebních Open Air Festivalů a rytířských a šermířských turnajů. Okoř je nejčastěji zobrazovanou hradní zříceninou. Je vyhledávaným místem turistů a cyklistů. Obcí protéká Zákolanský potok. Obec si oblíbil i hudební skladatel Petr Hapka, který zde pobýval. Okoř a její okolí bylo a je dosud hojně navštěvováno trampy
Zřícenina hradu Okoř je od r. 1958 kulturní památkou ČR, nachází se ve stejnojmenné obci cca 15 km od centra Prahy severozápadním směrem, nedaleko Kladna. Hrad byl postaven pod úrovní okolních vrchů na skalnatém výběžku, čímž se liší svou polohou od ostatních hradů, které se stavěly na vyvýšených místech. První zmínka o Okoři se datuje k roku 1359. Zřícenina Okoře byla v minulých desetiletích zrestaurována. V místě se nachází malá restaurace, lze zde zakoupit turistické známky a suvenýry. Návštěvníkům slouží v sezoně hlídané parkoviště. Okoř je dostupná i díky veřejné autobusové dopravě.

Zámek Konopiště

Středočeský zámek Konopiště původem rodu Benešoviců najdete na Benešovsku cca 40 km jihovýchodně od Prahy. Byl vystavěn Tobiášem z Benešova podle francouzského vzoru, později byl převzat rodem Šternberků. Zámek má padací most, čtyři brány, parkán a válcové věže. Konopiště je známo jako hlavní a poslední sídlo rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, dědici trůnu Rakousko-Uherské říše. Okolí zámku přeměnil v krajinářský park a založil Růžovou zahradu se skleníky, jejíž součástí je ještě památná Křížová cesta. Zde můžete navštívit Svatojiřské muzeum a zdejší hradní medvědy.