Vysočina

Zelená hora

Kostel ve Žďáru nad Sázavou jehož jméno nese patrona a světce sv. Jana Nepomuckého. Byl založen v době, kdy blahořečil a svatořečil. Architektem tohoto skvostného díla byl Jan Blažej Santini Aichl, díky němuž patří do seznamu UNESCA. Náleží k němu hřbitov a celý dokola je lemován deseticípou hvězdicovitou stavbou (ambity). Samotný kostel má tvar pěticípé hvězdy s pěti vstupy, pěti oltářními výklenky, kaplemi a na hlavním oltáři je symbolicky pět hvězd a andělů. Představuje tak jednu z hlavních legend pět ran Kristových. Kostel má v budoucnu sloužit k duchovním a kulturním programům. Můžete poznat krásu Vysočiny a ještě můžete navštívit Muzeum nové generace. Uvidíte tak unikátní spojení historie kláštera s nejmodernější audio a videotechnikou. Prožijete tu nezapomenutelný příběh s dříve zde žijícími osobnostmi, kteří významně ovlivnili celé Žďársko.

Náměstí Telč

Uprostřed Českomoravské Vysočiny se nachází město Telč, kde můžete procházet historickým centrem a nasávat tak atmosféru dochovaného města. Domy byly původně dřevěné, ale časté požáry pak donutily obyvatele vystavět v 15. století kamenné domy. Dnes nesou znaky gotiky, renesance a baroka. Dokonce mají vyhloubané sklepy s chodbami, kde v jednom z nich (č.p.61) můžete navštívit výstavu antických skřítků. Určitě byste měli navštívit telčský zámek, hrad Roštejn vzdálený cca 8 km nebo rozhlednu Oslednice, která je hned na kraji města. Vše můžete zakončit procházkou kolem telčských rybníků.

Státní zámek Telč

Původní hrad byl založen ve 14. století pány z Hradce a svého největšího rozmachu dosáhl (spolu s městem) ve 2. polovině 16. století za Zachariáše z Hradce, bohatého a osvíceného šlechtice, který nechal přestavět a přistavět původní gotický hrad na renesanční sídlo italskými staviteli a umělci. Komplex hradu a zámku tvoří starší gotické stavby (starý palác, zbrojnice, dvě věže), mladší renesanční paláce se sgrafity, dvě kaple, tři nádvoří, hospodářské budovy, pivovar a sladovna. Nejcennějšími, krom nádherné renesanční výzdoby, jsou kazetové stropy a štuky v kapli Všech svatých, sbírky obrazů, zbraní, brnění, Zlatý sál v renesančním severním paláci, Rytířský sál či arkádové ochozy. V zámku je umístěno také Městské muzeum a Galerie Jana Zrzavého a zajímavostí je jistě i to, že se zámek nikdy neprodával, nýbrž se dědil z rodu na rod. Prohlédnout si můžete také zámecký park s nádhernými stromy, dřevinami a skleníkem a jednu z nejstarších renesančních zahrad. V ní můžete i uzavřít sňatek, pokud vám nebude pro tento účel vyhovovat bývalá Zbrojnice nebo prohlídková trasa.

Zámecké zahrady Telč

Telč je městem probouzení princezen a k Telčskému zámku patří bezesporu zámecký park. Toto renesanční dílo z 16. století je součástí světového kulturního dědictví UNESCO a zahrada vznikla na bývalém kolbišti. Najdete zde staleté stromy vzácných dřevin. Součástí zahrady je klasicistní skleník. Samozřejmě nesmíte opomenout zámek, který je moravský renesančním klenotem s dochovanými interiéry s italskými prvky umění.

Město Jihlava

Město nacházející se v centru Vysočiny, má minulost zajímavou přinejmenším stejně jako podzemí, díky kterému je vyhlášená a které patří mezi druhé největší v České republice. Založení města se datuje od roku 1249, je spojeno s nalezením bohatého ložiska stříbrné rudy, které přitáhlo horníky ze všech koutů Evropy a zajistilo Jihlavě výsadní postavení v důlní činnosti, podobně jako Kutné Hoře. Toto šťastné období a vzestup města trval necelých 100 let. Postupem času se stříbrné žíly pomalu vyčerpávaly, další problémy přinesly městu husitské války, požáry a třicetiletá válka, během které bylo obsazeno Švédy. Ti za sebou nechali spoušť a těžba přinášela stále méně výnosů, až byla definitivně ukončena v roce 1783.

více ...

Přesto dnes nabízí Jihlava velké množství památek a míst, která stojí za shlédnutí a pro které byla vyhlášena městskou památkovou rezervací. Jejím středem je mimořádně rozlehlé Masarykovo náměstí, obklopené okázalými měšťanskými domy nejrůznějších stylů s vysokými štíty a podloubími. Z náměstí je možné sestoupit do proslaveného jihlavského podzemí, měřícího více než 20 km, které je vyraženo ve třech podlažích v živé skále a tvoří opravdový labyrint chodeb a místností. Ty jsou prý domovem nejrůznějších nadpřirozených postav a přízraků, každopádně “skutečnou” záhadou podzemí je světélkující chodba.
Pokud nezabloudíte v bludišti chodeb, neopomeňte navštívit gotický kostel sv. Jakuba Většího, který zdobí jeden z největších zvonů v ČR Zuzana, gotický minoritský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ignáce a prohlédněte si městské opevnění s baštami, věžemi a poslední stojící branou Matky Boží. A pokud vás snad historie trochu uspí, můžete dobít adrenalin v aquaparku Vodní ráj, na některé z cyklotras, po které se dostanete až do Rakouska nebo se rozptýlit v jihlavské Zoo.

méně ...

Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn pochází z poloviny 13. století a nachází se v Nedvědicích. Byl postaven v gotickém slohu a roku 1995 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. Je otevřen pro veřejnost a zájemci o prohlídku si můžou vybrat z několika prohlídkových okruhů, včetně interaktivní prohlídky určené dětem do 8 let. Začátkem letních prázdnin se zde konají tradiční Slavnosti Pernštejnského panství, plné zábavy. Na návštěvníky zde čeká dobová hudba, rytířské turnaje, dobré jídlo a jarmark.

Rady a tipy pro výběr ubytování

Rezervujte si ubytování na věrohodných stránkách, které znáte. Za nás můžeme doporučit například booking, pomocí kterého můžete hledat ubytování nalevo.

Ověřte si reputaci ubytovatele, na internetu a rezervačních portálech najdete recenze a názory hostů. Pokud se špatné recenze opakují a lidé si stěžují dokola na to samé, může mít toto opravdu význam.

Seznamte se s podmínkami poskytovatele ubytování. Často mohou být detaily jako snídaně, parkování, druh pokoje, jeho velikost či výhled zásadní pro Váš příjemný pobyt.

Chcete s ubytování poradit? Rádi Vám pomůžeme. Napište nám Vaši představu na info@ceskoaslovensko.cz a rádi Vám doporučíme vhodný hotel či pension a pomůžeme s jeho rezervací a případnou další organizací.