Šumava

Národní park

Šumava se nachází při jihozápadní hranici České republiky s Rakouskem a Německem. Dálka tohoto pohoří je 120 km a šířka místy dosahuje až 45 km. Šumava nabízí možnost letní i zimní rekreace. Naleznete zde cca 500 km značených turistických tras, cca 350 km značených cyklotras , 340 km značených běžeckých tras a 59 km, určených pro vodní turistiku.

Národní park Šumava je největší národní park v České republice. Rozkládá se na ploše 68 064 ha, z toho 80% tvoří lesní porosty. Nejvyšším bodem NP je hora Plachý, je vysoká 1378 m n. m. Chráněná krajinná oblast Šumavy se rozkládá na ploše 99 624 ha.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst Šumavy je hora Boubín se svojí rozhlednou na samém vrchu a hlavně pak svým pralesem, kde se dochovaly stromy staré 400-500 let. Boubínský prales byl vyhlášen za chráněnou přírodní rezervaci již roku 1858 Karlem Schwarzenberkem. Boubínským pralesem vede naučná stezka.

Lyžařská střediska pro sjezd jsou v Kašperských Horách, na Lipně, Nových Hutích, Zadově a Železné Rudě. K nejznámějším místům rekreace patří Lipno, Zadov, Modrava, Kvilda, Kubova Huť, Churáňov, Srní a Špičácké sedlo.

Dle dochovaných zpráv první větší osady na Šumavě vznikaly při obchodních stezkách kolem roku 1100. Nejznámější byla Zlatá stezka, která vedla z bavorského Pasova do Čech. Od 13. století se na Šumavě těžily kovy, především zlato a stříbro. V 15. a 16. století došlo v této oblasti k rozvoji výroby skla, byly zakládány sklárny díky nalezištím křemenného písku a vápence.

Prášilské jezero

Prášilské jezero je ledovcové jezero nacházející se na Šumavě. Jeho rozloha činí 3,7 ha a hloubka maximálně 15 m. Přístup vede z obce Prášily, kde si můžete zvolit z několika různých tras vhodných pro pěší, cyklisty či kočárky. Posaďte se do trávy a vychutnejte si okolní kopce a přírodu zrcadlící se v temné a ledové jezerní hladině. Tato oblast se těší zvýšené ochraně zejména díky výskytu tetřeva hlušce, jeho tokanišť a hnízdišť, proto jsou některé části turistických tras přístupny pouze v určených obdobích.

Čertovo jezero

Čertovo jezero se nachází v Plzeňském kraji, jeho rozloha činí 10,33 ha a hloubka místy dosahuje až 36,5 m. Spolu s Černým jezerem je součástí Národní přírodní rezervace. K jezeru je obtížný přístup, nevhodný pro cyklisty. Podle pověsti vyryl dolinu, v níž jezero leží, ďábel, a dodnes se prý z jezera vynořují skřeti a jiné postavy. Zajímavé také je, že stěny Černého a Čertova jezera jsou jediná místa na Šumavě, kde vznikají laviny. Pokud máte rádi přírodu a tajemná místa, přijďte posedět a pokochat se poklidnou jezerní atmosférou.

Boubínský prales

Boubínský prales se rozkládá na úbočí hory Boubín, směrem k Včelné a Horní Vltavici.

Rozkládá se na ploše 685 ha. Je zde bukosmrkový porost, některé stromy jsou staré 400-500 let. Mezi nejznámější patří Král smrků, který byl v roce 1970 ničen vichřicí. Boubínský prales je jednou z nejvýznamnějších lesních lokalit v Evropě. Část pralesa je ohraničena plotem, který zamezuje vstupu turistů a zvěře. Rezervací prochází naučná stezka.

Lipno

Lipno je významnou rekreační oblastí v Jižních Čechách a na Šumavě.

První zmínky o této obci sahají až do 15. století. V roce 1952 bylo započato s pracemi pro novou vodní nádrž na řece Vltavě. Původní osada Lipno byla z převážné části zbourána a v roce 1959 zatopena napuštěním nové Lipenské přehrady, která má 48,7 km2. Hráz přehrady je 25 m vysoká a 296 m dlouhá. Lipno je největší vodní plochou v republice, je zdrojem elektrické energie, zásobárnou vody, slouží jako ochrana proti povodním. Tato vodní nádrž je 42 km dlouhá. Nejširší je u Černé v Pošumaví, kde je 5 km široká a maximální hloubka vody je 25m. Kolem přehrady vyrostla řada rekreačních středisek pro letní i zimní sporty.