Jižní Čechy

Krásná a rozmanitá oblast, která nabízí svým návštěvníkům historické, kulturní a přírodní klenoty, vše skoro jako na dlani. Památky zapsané v seznamech UNESCO, známé a rozsáhlé přírodní krásy , kvalitní gastronomii a mnoho turistických a cyklistických tras. Mnoho míst v Jižních Čechách je známo díky mnoha pohádkám a filmům a též i jako oblíbená destinace mnoha turistů. Jižní Čechy Vás zaručeně nudit nebudou. Ať se ohlédnete kamkoli chcete, každým směrem najdete něco zajímavého. Jelikož je tento kraj zvyklý na návštěvníky a turisty je zde k dispozici mnoho doprovodných aktivit. Na Vás už je jen si vybrat tu správnou.

Zámek a hrad Jindřichův Hradec

Jeho historie a osud jsou pevně spojeny s historií a osudem města. Byl vystavěn Jindřichem z Hradce na místě staršího slovanského sídliště a jeho bezpečí chránily v minulosti pevné hradby, ze kterých se dnes bohužel zachovaly už jen malé části a jediná ze tří bran – Nežárecká. Areál hradu a zámku se rozkládá na tři a půl hektarech, nabízí tři prohlídkové trasy a návštěvu třicet dva metrů vysoké Černé věže ze 13. století, s vyhlídkou na město a černou kuchyní, jednou z nejstarších a nejdochovanějších u nás. V té, podle pověsti, vařila paní Perchta o Zeleném čtvrtku sladkou kaši pro chudé poddané. Tato nejslavnější Bílá paní rožmberská žila v letech 1429­ - 1476 a dnes svůj pobyt neomezuje jen na Jindřichův Hradec, ale zjevuje se i v dalších sídlech Vítkovců, především Rožmberků a pánů z Hradce.

více ...

Zámecký komplex tvoří rozsáhlý soubor budov, obklopující tři nádvoří. Nejstarším je, spolu s Černou hladomornou. gotický palác s kaplí a mohutnou věží, který byl za renesance rozšířen o další objekty, ve kterých se nachází až 320 místností s cennými gotickými malbami a dalšími uměleckými díly. Překrásný je i renesanční zahradní altán – rondel, z let 1591 – 1596. Zámek vystřídal v průběhu staletí i další majitele a komplexní obnovou prošel v letech 1976 1993. Dnes je využíván také k nejrůznějším kulturním akcím, koncertům a svatbám.

méně ...

Zámek Hluboká nad Vltavou

Tento kouzelný, romantický zámek je skutečným malým kouskem Anglie v Čechách. Tento původně gotický hrad ze 13. století založený českým králem Václavem I. se stal v roce 1660 majetkem rodu Schwarzenberků. Ti ho vlastnili až do roku 1940, kdy byl zabrán gestapem. V letech 1839-1871 byl Schwarzenberky přestavěn v duchu romantické gotiky podle vzoru anglického zámku ve Windsoru. Prací byl pověřen vídeňský architekt Franz Beer, který se rozhodl zachovat půdorys, ale zcela změnit vnější vzhled zámku. Ten tak získal jedenáct věží a bašt s cimbuřím, arkýře, portály, ochozy, balkony a chrliče vody.
Téměř stočtyřicet zámeckých místností je vybaveno v novogotickém, renesenačním či rokokovém stylu. Prohlédnout si můžete reprezentační sály, soukromé pokoje, kuchyni i věž s cimbuřím, vysokou 52 metrů. Místnosti jsou vyzdobeny krásnými řezbami, kazetovými stropy, křišťálovými lustry, cennými obrazy i sbírkami stříbra a porcelánu.

více ...

V bývalé jízdárně a stájích můžete navštívit Alšovu jihočeskou galerii, venku obdivovat francouzskou zahradu a rozlehlý park. Na nedaleké Pokutní louce stojí Závišův kámen, který označuje místo, kde byl v roce 1290 sťat Záviš z Falkenštejna. Na dohled je vidět rozsáhlý barokní zámek Ohrada Schwarzenberky využívaný hlavně v období honů. Dnes je v něm umístěna lovecká expozice a malá ZOO zaměřená především na českou a evropskou faunu a ohrožená zvířata.
Pro svou atmosféru i malebné okolí je areál častým cílem všech, kteří se rozhodli vstoupit do manželství. Zámek je otevřený celoročně a já doporučuji návštěvu v zimě, zasněžená Hluboká je totiž snová.

méně ...

Zámek Červená Lhota

Vodní zámek Červená Lhota, ležící na Jindřichohradecku, stojí na skalnatém ostrůvku uprostřed Zámeckého rybníka a s břehem ho spojuje jen úzký kamenný most, který nahradil původní padací. Pro tuto svou mimořádně romantickou polohu, byl českými filmaři pasován na nejoblíbenější zámek, ve kterém bylo natočena snad nejvíce pohádek a filmů, včetně Svateb pana Voka. Přestavěn byl v polovině 16. renesančního století, z původně gotické tvrze ze 14.století, rodem Kábů z Rybňan a o něco později získal i svou typickou červenou barvu, se kterou se pojí nejméně dvě pověsti. Ta zajímavější vypráví o dceři majitele zámku, která se rozhodla vzdorovat Bohu a ve vzteku vyhodila rodový kříž do vody. V tu chvíli se prý zjevil čert, který předtím, než nehodnou dívku odnesl do pekla, namaloval na zeď její krví znamení kříže. To pak nešlo žádným způsobem odstranit a jedinou možností, jak se ho zbavit, bylo přemalovat celý zámek červenou barvou.

více ...

Samotná zámecká stavba má čtyři křídla, která uzavírají malé nádvoří. V hlavní expozici uvidíte byt posledních majitelů, kterými byli Schönburg­ Hartensteinové, v další expozici podkrovní šlechtické pokoje z doby monarchie (v obou se představuje bohatá sbírka historického nábytku a uměleckých předmětů) a zajímavou sklepní expozici, která přiblíží původní gotickou stavbu. Zámek si můžete prohlédnout také z lodičky a cesty kolem rybníka nebo navštívit nedaleký park s renesanční funkční kaplí Nejsvětější Trojice s původními malbami symbolizujícími nebeský Jeruzalém a se zajímavým dřevěným stropem. A na závěr byste neměli vynechat ani vykoupání v některém z rybníků blízké třeboňsko­jindřichohradecké rybníkářské oblasti.

méně ...

Zámek a hrad Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov je druhým největším hradním areálem u nás a jeho historie se píše již od roku 1250, kdy si zde vybudoval své sídlo rod Vítkovců – páni z Krumlova. Po nich převzali sídlo jejich příbuzní Rožumberkové a s nimi se i pojí největší rozkvět a rozmach Českého Krumlova a přestavba hradu na honosný renesanční zámek v 16.století. Zámek byl postupem času barokně upraven a rozšířen také o divadlo a park (17. a 18. století za Eggenberků a Schwarzenberků) a v roce 1950 se stal majetkem Českého státu.

Samotný komplex tvoří budovy Dolního a Horního hradu, pět nádvoří a předhradí, na tři sta sálů a komnat s nádhernou výzdobou a historickým zařízením, včetně hradního přikopu s medvědy. V současné době jsou zpřístupněny dvě prohlídkové trasy, expozice Hradního muzea, válcová věž s ochozem, zámecké lapidarium, barokní divadlo a také výstavní ateliery a galerie. Na závěr doporučujeme i procházku po několikapatrovém mostě nazvaným Na Plášti, po kterém dojdete až k divadlu a parku s letohrádkem Bellarie.

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Nejstarší rodové sídlo Rožmberků se vypíná na ostrohu nad malebným městečkem Rožmberkem nad řekou Vltavou, která ho ze tří stran obtéká. Výstavný hrad byl založen ve 13. století buď Vítkem z Prčice nebo jeho synem Vokem z Rožmberka a je komplexem novějšího hradu Dolního (později přestavěného na zámek) a původního Horního, který v roce 1522 vyhořel. Z něj zbyla prakticky pouze válcová věž Jakobínka a obytnou částí se tak stal Dolní hrad ze 14. století. V 16. století k němu bylo přistavěno renesanční křídlo s branou a v polovině 19.století byl přestavěn v romantickém novogotickém stylu.
Historie hradu je osudově spjata se dvěma slavnými rody. Rod Vítkovců později Rožmberků ho vlastnil až do svého vymření, tedy do roku 1611. V roce 1619 hrad připadl císařskému veliteli ze šlechtického rodu Buquoyů a v jejich držení pak zůstal až do konce druhé světové války v roce 1945.

více ...

Nejvýznamněji se zde podepsal Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814-1883), který byl velkým sběratelem umění i historických předmětů a rozhodl se zámek přebudovat a vybudovat zde rodové muzeum.
Ve dvou prohlídkových trasách si můžete prohlédnout Buquoyské sbírky, soukromé pokoje a Anglickou věž s nádhernou vyhlídkou a modelem hradu. Ve sbírkách i pokojích můžete obdivovat cenné obrazy například z rukou K.Škréty nebo J. Kupeckého, Rytířský sál, zbrojnici, dřevěné schodiště a především portrét paní Perchty z Rožmberka, která se zde, jako na většině sídel pánů erbu růže, zjevuje. Prohlídku doporučuji zakončit ukázkou tortury ve sklepní Katovně, kde se zároveň nachází i expozice hrdelního soudnictví.
V městečku se dochoval hodnotný gotický kostel, měšťanské domy s gotickými jádry a také část hradeb ze 14. století.

méně ...

Zámek Orlík

Zavítáte-li na zámek Orlík, čeká Vás též úchvatný výhled na zbudovanou Orlickou přehradu v roce 1961. Nad přehradou se tyčí zámek Orlík, postavený na skalnatém útesu nad řekouVltavou. První zmínka o tomto místě sahá do 13. století, kdy zde stával raně gotický hrad Orlí hnízdo, odtud tedy jeho dnešní název. Do současné podoby byl zámek přestavován v 18.a 19. století.
Zámek patří rodu Schwarzenbergů. Bohatě vybavené interiéry a jedinečné lovecké sbírky a četné trofeje jsou jedinečným dokumentem o majitelích tohoto sídla. V okolí se rozprostírá rozlehlý zámecký park v anglickém stylu, jehož nedílnou součástí jsou již tradičně nádherní pávi. Za zmínku stojí i novogotická rodinná hrobka, kterou naleznete v severní části parku. Zámek je zpřístupněn od dubna do října,včetně státních svátků. Krom běžných prohlídkových tras nabízí zámek Orlík i možnost uspořádání církevních a civilních svatebních obřadů. Nenechte si též ujít tradiční sezónní projížďky parníkem po Orlické přehradě až na zámek Zvíkov. Kotviště parníků najdete vlevo od hlavní přístupové cesty k zámku.

Zámek Blatná

Jedná se o vodní hrad, který je obklopen vodním příkopem. Dominantou hradu je čtyřboká věž, kterou se vchází do hradu po kamenném mostě přes hradní příkop. Do 19. století zde však byl zvedací most. Historie opevněného sídla se píše od 13. století, kdy zde stál opevněný dvorec rodu Bavorů. Z tohoto období se zachovalo přízemí románské kaple, které si můžete prohlédnout na hradním nádvoří. Gotický vodní hrad nechal před rokem 1400 na místě staršího dvorce vybudovat Zdeněk z Rožmitálu. Hrad prošel mnohými přestavbami, zvlásště po požáru v polovině 18. století. Kolem hradu můžeme obdivovat rozsáhlý park, který vzniknul z původní obory. V parku navíc můžete vidět stádo daňků, kteří se zde stále chovají.

Třeboň

Mezi největšími českými rybníky Svět a Rožmberk najdete město Třeboň, které je proslulé nejen rybářstvím, ale také lázněmi, městkou památkovou rezervaci a chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko. V místě můžete ochutnat kapří speciality, projít renesanční zámek. Prohlídky vás zavedou do alchymistických dílen, zbrojnice nebo dokonce do psí kuchyně.
Můžete zde vidět i novogotické dílo Schwarzenberskou hrobku. Když se zdál Eleonoře Schwarzenberské kostelík sv. Jiljí příliš malý a nevyhovující, nechala ji tak postavit. Samozřejmě nemůžeme vynechat rekreační a vodní zábavy v třeboňském okolí. Můžete si dát nenáročnou cestu kolem Světa. Ještě se tu nachází rašelinní lázně a fungují zde dvě lázeňská centra – Lázně Aurora s welnesscentrem Aqua viva a Bertiny Lázně.

Holašovice

Máte rádi tradiční vesnický život se vším, co k němu patří, plus ještě něčím navíc? Zavítejte do unikátní jihočeské vesničky Holašovice s pouhými cca 130 obyvateli. Budete překvapeni unikátním dochovaným souborem statků vystavěných v 19. století v tzv selském baroku. Rozhodně nesmíte minout tradiční keramickou dílnu, selský dvůr, kovárnu, nebo třeba Holašovickou hospodu. Každoročně se zde také konají Selské slavnosti se zábavou pro celou rodinu. Díky jedinečné vesnické architektuře jsou Holašovice zapsány na Seznamu UNESCO a jsou předmětem památkové péče.

Boží muka v Dírné

Obec Dírná v jižních Čechách pochází ze 14. století, kdy bývala rytířskou tvrzí. Dnes je obydlena cca 400 obyvateli a je oblíbeným cílem turistů, zejména díky kostelu sv. Vavřince, zámku Dírná nebo také sloupových Božích muk ze 17. století. Nacházejí se na mohyle na západním okraji vsi a symbolizují sloup, u nějž byl bičován Ježíš Kristus. Jedná se o nejhezčí památku tohoto druhu v regionu, a pokud stojíte přímo pod nimi, budete uchváceni jejich rozměry i majestátní krásou.

Rady a tipy pro výběr ubytování

Rezervujte si ubytování na věrohodných stránkách, které znáte. Za nás můžeme doporučit například booking, pomocí kterého můžete hledat ubytování nalevo.

Ověřte si reputaci ubytovatele, na internetu a rezervačních portálech najdete recenze a názory hostů. Pokud se špatné recenze opakují a lidé si stěžují dokola na to samé, může mít toto opravdu význam.

Seznamte se s podmínkami poskytovatele ubytování. Často mohou být detaily jako snídaně, parkování, druh pokoje, jeho velikost či výhled zásadní pro Váš příjemný pobyt.

Chcete s ubytování poradit? Rádi Vám pomůžeme. Napište nám Vaši představu na info@ceskoaslovensko.cz a rádi Vám doporučíme vhodný hotel či pension a pomůžeme s jeho rezervací a případnou další organizací.